Straż Graniczna rozbiła grupę przemytników ludzi

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Kołobrzegu w efekcie trwających od 2017 roku czynności służbowych rozbili na początku lipca tego roku działającą na terenie Koszalina zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się procederem organizowania na szeroką skalę nielegalnego przekraczania granicy państwowej oraz pracy, głównie obywatelom Ukrainy i Białorusi.

Trzech mieszkańców woj. zachodniopomorskiego  zorganizowało  co najmniej 967 cudzoziemcom przekroczenie granicy RP wbrew przepisom. Ich celem było osiągnięcie korzyści osobistej bądź majątkowej wysokości około 100 tys. zł.  Ich nielegalna działalność polegała na zakładaniu firm na tzw. „słupy”, które zajmowały się pośrednictwem pracy. Następnie sprawcy fikcyjnie rejestrowali w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które były dostarczane odpłatnie cudzoziemcom.
Cudzoziemcy po otrzymaniu oświadczeń wykorzystywali je do wyłudzania tytułów pobytowych w polskich jednostkach konsularnych na terenie Ukrainy i Białorusi.

W wyniku przeprowadzonych pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koszalinie czynności procesowych sprawcom przedstawione zostały zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu. Dotyczą organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, co podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 oraz umożliwiania lub ułatwiania innym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, za co grozi kara do lat 5 pozbawienia wolności.

Wobec dwóch członków grupy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu w wymiarze od 2 do 3 miesięcy, a wobec trzeciej osoby prokurator zastosował dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
Śledztwo pod nadzorem koszalińskiej prokuratury prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej z Kołobrzegu.

Źródło: Straż Graniczna

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend