Szkoła Vigor Styl Dance Studio przyjęta do Międzynarodowej Rady Tańca CID

You are currently viewing Szkoła Vigor Styl Dance Studio przyjęta do Międzynarodowej Rady Tańca CID
  • Post category:Info
  • Post comments:0 Komentarzy

Vigor Styl Dance Studio oraz jego właścicielka Paulina Harris  została przyjęta w szeregi Międzynarodowej Rady Tańca CID. Dzięki temu ta szkoła tańca, która działa w Kołobrzegu od 25 lat, będzie mogła oferować swoim uczniom międzynarodowy certyfikat studiów tanecznych. Jest to urzędowe potwierdzenie nauczania tanecznego. Dokument uznawany jest na całym świecie.

CID została założona w 1973 roku przy siedzibie UNESCO w Paryżu. Reprezentuje sztukę tańca i jest uznawana przez UNESCO, rządy narodowe i regionalne, międzynarodowe organizacje i instytucje. Członkami CID jest ponad 400 organizacji (federacje, szkoły, firmy, festiwale itp.) i ponad 3000 osób prywatnych (choreografowie, nauczyciele tańca, historycy tańca, krytycy itd.) w 170 krajach, wśród nich ponad 200 profesorów uniwersyteckich i dalszych 100 doktorów zajmujących się tematyką tańca.

Bycie członkiem CID poza prestiżowym tytułem Członka Międzynarodowej Rady Tańca CID, najwyższego organu w dziedzinie tańca, daje między innymi możliwość:

1. Prezentowania swojej pracy na kongresach światowych, międzynarodowych festiwalach, warsztatach, konkursach i innych ważnych wydarzeniach

2. Bycia informowanym o możliwościach takich jak stypendia, miejsca pracy.

3. Spotkaniach z innymi członkami CID i bycia częścią sieci tysięcy specjalistów w ponad 170 krajach.

4. Dzielenia prestiżu „Organizacji Narodów Zjednoczonych Tańca”, jak zwykle mówi się o CID.

5. Oferowania swoim uczniom międzynarodowego certyfikatu studiów tanecznych, urzędowego potwierdzenia nauczania tanecznego uznawanego na całym świecie.

6. Nominowania specjalistów tanecznych do członkostwa w CID, natomiast nasi uczniowie mogą stać się członkami studenckimi CID. 7. Założenia Sekcji CID w swoim mieście, oraz reprezentowania jej oficjalnie.

Dodaj komentarz