Szpital w Kołobrzegu zmniejsza liczbę łóżek covidowych. Wraca więc jeden z oddziałów (komunikat)

Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, że Decyzją Nr 9/Koł/Covid -19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dniem 2 maja 2021 roku w placówce zostanie zmniejszona o 18 ilość łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia lub zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zostaje przywrócony do udzielania świadczeń zdrowotnych w normalnym trybie

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend