Te organizacje dostaną finansowe wsparcie. Miasto przyznało dotacje na projekty związane z kulturą (LISTA)

You are currently viewing Te organizacje dostaną finansowe wsparcie. Miasto przyznało dotacje na projekty związane z kulturą (LISTA)

Miasto podzieliło publiczne pieniądze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dofinansowanie otrzyma 25 projektów zgłoszonych przez różne organizacje. Łącznie na ten cel miasto wyda 306 tys. zł

Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej, Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta, Kołobrzeski Dzień Matki, Historyczny Targ Solny czy Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe – te i inne inicjatywy otrzymały dotacje z budżetu miasta.

Wszystkie dofinansowane wydarzenia mają się odbyć do końca tego roku. Wykaz udzielonych dotacji publikujemy pod tekstem.

Dodaj komentarz