Teraz jest czas na obowiązkową deratyzację. Uważajcie więc podczas spacerów ze swoimi czworonogami

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji co najmniej dwa razy w roku, obowiązkowo w marcu i październiku oraz każdorazowo w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości.

Na zdjęciu Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Tu obowiązek deratyzacji spoczywa na mieście.

Od 1 do 30 marca to jest ten czas, kiedy właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić obowiązkową deratyzację. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Miasto Kołobrzeg.

Kontrolę wykonania postanowień niniejszego obwieszczenia przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu oraz Straż Miejska w Kołobrzegu. Niewykonanie obowiązku wyznaczonego uchwałą podlega nałożeniu kary grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Pamiętajmy o naszych czworonogach. Zwierzęta należy wyprowadzać pod kontrolą, bezwzględnie na smyczy. Preparaty gryzoniobójcze mogą bowiem być śmiertelnie niebezpieczne dla zwierząt domowych.

Jeśli spożycie trutki nastąpiło na naszych oczach, w ciągu ostatnich maksymalnie 2-4 godzin należy wywołać u czworonoga wymioty i udać się do lekarza weterynarii. Pamiętajmy też, że preparatów gryzoniobójczych nie należy dotykać.
Deratyzacja jest obowiązkowo przeprowadzana dwa razy w roku – w okresie jesiennym i przed wiosną.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend