Projekt terminala pasażerskiego w porcie wygląda imponująco

Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu pokazał wizualizację terminala pasażerskiego, który miałby powstać na terenach przy ul. Towarowej i Portowej. Wybudować go ma pomóc prywatne przedsiębiorstwo.

Port w Kołobrzegu nie ma większych szans na pieniądze z Unii Europejskiej, bo ta promuje głównie duże porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Zarząd Portu Morskiego jednak się nie poddaje i pokazał właśnie koncepcję nowego terminala pasażerskiego.

– W związku z brakiem wsparcia również ze strony administracji kraju, Prezes Zarządu ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. podjął decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – czytamy na stronie internetowej ZPM – Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem trybu wyboru partnera prywatnego.

Terminal miałby powstać na terenie portu morskiego przy ul. Towarowej i Portowej. Dziś jest tam parking dla samochodów osobowych i miejsce sprzedaży pamiątek.

– Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych, funkcji usługowych, funkcji parkingowych i funkcji magazynowych – można przeczytać w informacji udostępnionej przez Zarząd Portu Morskiego – W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, placów publicznych z elementami małej architektury, takie jak ławki, siedziska, fontanna oraz ciągi pieszo – kołowe.

Inspiracją przy projektowaniu obiektu były wiatr, fale morskie i złoty bursztyn. 

 Fot. http:www.zpm.portkolobrzeg.pl

terminal Kołobrzeg 1024x582 - Projekt terminala pasażerskiego w porcie wygląda imponująco

termina w Kołobrzegu 1024x580 - Projekt terminala pasażerskiego w porcie wygląda imponująco

terminal 1024x580 - Projekt terminala pasażerskiego w porcie wygląda imponująco

terminal pasażerski Kołobrzeg 1024x578 - Projekt terminala pasażerskiego w porcie wygląda imponująco

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend