To może być najładniejsza ścieżka rowerowa w mieście – między platanami. Zostanie wykonana ręcznie, bez ciężkiego sprzętu 

Ścieżka ma powstać na odcinku od mostu na Kanale Drzewnym do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej. Jej budowa wymagać będzie jednak zupełnie innego podejścia i szczególnej ostrożności, bo powstanie w obrębie cennego pomnika przyrody jakim jest Aleja Platanów wzdłuż ulicy Łopuskiego.  

W ramach inwestycji powstanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Na odcinku między platanami nawierzchnia zostanie wykonana z czerwonego kruszywa mineralnego. Prace przy pomnikowej alei będą wykonywane ręcznie. Między platanami dla zachowania niezbędnych warunków wodnych ścieżka zostanie wykonana z nawierzchni mineralnej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, bez obrzeży betonowych.

Ścieżka powstanie między platanami, bo brak jest możliwości poprowadzenia jej w innym miejscu. 

„Sposób prowadzenia prac i zastosowana technologia mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków z ewentualną zmianą warunków wodnych i gruntowych. –  czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą w środę będą głosować radni – „Dla potrzeb poprawy warunków wegetacji drzew przy fragmentach ścieżki wykonywanej z nawierzchni nieprzepuszczalnej stworzona zostanie powierzchnia biologicznie czynna o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m licząc od pnia drzewa. Zapewniony zostanie stały, bieżący nadzór przyrodniczy w trakcie prowadzonych prac.”

Poza pomnikiem przyrody nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej również koloru czerwonego. Zostaną przebudowane chodniki i zjazdy.

b - To może być najładniejsza ścieżka rowerowa w mieście – między platanami. Zostanie wykonana ręcznie, bez ciężkiego sprzętu 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend