Trwa odbiór poświątecznych choinek. Sprawdzamy do kiedy można się ich pozbyć bez dodatkowych opłat

Trwa odbiór poświątecznych drzewek z nieruchomości zamieszkałych na terenie Kołobrzegu. Teraz można się ich pozbyć bez żadnych dodatkowych opłat.

Choinki naturalne należy pozostawić w miejscach łatwo dostępnych, przy pojemnikach na odpady (w zabudowie jednorodzinnej), obok altan śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia, które wskazuje administrator budynku. Choinki są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych, nie mogą mieć już żadnych ozdób i nie powinny być pakowane w worki foliowe lub kartony.

W zabudowie wielorodzinnej choinki będą odbierane poprzez specjalnie wyznaczone do tego kursy, w zabudowie jednorodzinnej – z częstotliwością jeden raz w tygodniu w piątek.

Konieczność odbioru choinek można zgłosić: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg – telefonicznie pod numerem 94-35-516-29, 94-35-516-25, 94-35-516-03, mailowo: m.pytel@um.kolobrzeg.pl, bądź przez aplikację Ecoharmonogram,

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend