Trwa rozbudowa stacji badania jakości powietrza w Kołobrzegu. Wyniki wkrótce będą dostępne w aplikacji na telefonie

You are currently viewing Trwa rozbudowa stacji badania jakości powietrza w Kołobrzegu. Wyniki wkrótce będą dostępne w aplikacji na telefonie

Trwa montaż nowej aparatury pomiarowej w ramach rozbudowy stacji badania jakości powietrza.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozbudowywana stacja zlokalizowana jest na terenie rekreacyjnym na osiedlu Ogrody przy skateparku, ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu.
Nowe urządzenie pomiarowe wyposażone jest w analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5. Po zamontowaniu aparatury wyniki pomiarów prezentowane będą na Portalu Jakości powietrza GIOŚ oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”.

Pomiary od 1 stycznia 2024 r. zostaną włączone do Programu Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Miasto Kołobrzeg dostało dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów rozbudowy stacji badania jakości powietrza. Całkowity koszt rozbudowy stacji wyniesie 242.310,00 zł, z czego połowa stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dodaj komentarz