Trwają konsultacje ws. poszerzenia granic Kołobrzegu

Dziś w galerii Hosso można było spotkać urzędników zachęcających do wypełnienia ankiety w sprawie poszerzenia granic Kołobrzegu. Jedną z osób była prezydent Kołobrzegu (na zdj.).

Konsultacje trwają do 26 lutego. Prowadzone są z wykorzystaniem papierowej ankiety konsultacyjnej zawierającej pytanie o następującej treści: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miasto Kołobrzeg polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg?”
Wyrażenie opinii polega na odpowiedzi na zadane pytanie poprzez umieszczenie jednorazowo znaku „X” w wybranej rubryce: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Formularz ankiety zostanie udostępniony: w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, u Pełnomocnika Prezydenta ds. budżetu obywatelskiego i partycypacji społecznej, Radnych Rady Miasta Kołobrzeg, członków Zarządów Dzielnic, w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg oraz w spółkach prawa handlowego Gminy Miasto Kołobrzeg.
Wypełnione ankiety papierowe można składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety oraz miejscach udostępnienia ankiet.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend