Twój wybór ma znaczenie! Przekaż 1% organizacjom z powiatu kołobrzeskiego (+lista OPP)

Do 30 kwietnia rozliczamy PiTy. Przypominamy, że każdy z nas może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Poniżej podajemy listę kołobrzeskich organizacji posiadających status OPP.

To prosty sposób na to, żeby wesprzeć wybraną przez nas organizacje niczego przy tym nie tracąc – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać nr KRS organizacji, a pieniądze zamiast trafić do budżetu państwa, trafią na jej konto.

Oficjalną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  My publikujemy poniżej te z powiatu kołobrzeskiego.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła Kołobrzeg

Siedziba: 78-100 Kołobrzeg ul. Kniewskiego 11   numer KRS:0000113420

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino

Siedziba:78-124 Gorawino 44  numer KRS: 0000018209

Polski Czerwony Krzyż

Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

Siedziba: 78-100 Kołobrzeg ul. Graniczna 6 numer KRS: 0000225587

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR”

Siedziba: Piotrowice 1, 78-113 Dygowo  numer KRS:0000013932

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS”

Siedziba: 78-100 Kołobrzeg ul. Warszawska 15  numer KRS: 0000108407

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Siedziba: 78-100 Kołobrzeg ul. Wąska 1  numer KRS: 0000105808

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
KOŁO w Kołobrzegu

Siedziba: 78-100 Kołobrzeg ul. Mazowiecka 29 numer KRS: 0000164182

Fundacja „Bezpieczny Powiat”

pl.Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg KRS: 0000080850

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Koło w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Słowińców 4   KRS:  0000154454

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS”

78-100 Kołobrzeg, ul. 6  Dywizji Piechoty 60  KRS: 0000287972

Stowarzyszenie „Azbest-STOP”

78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 6   numer KRS: 0000282353

Liga Morska i Rzeczna Zarząd Oddziału w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 16/3  KRS: 0000117542

Stowarzyszenie Dla Osób Z Chorobą Nowotworową „VICTORIA”

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31   KRS: 0000267934

 

 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend