Możesz podpowiedzieć miastu jak poprawić sytuację na tzw. zdegradowanych terenach Kołobrzegu

Urząd Miasta czeka na pomysły jak poprawić sytuację na tzw. zdegradowanych terenach miasta. 

Na zlecenie miasta wyznaczeniem obszarów zdegradowanych w Kołobrzegu zajęła się  firma badawczo-doradcza EU-CONSULT z Gdańska. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 17 października do 15 listopada 2016 roku. Mieszkańcy mogli wypowiadać się w ankiecie elektronicznej i papierowej, odbyły się też spotkania i warsztaty.

Co z niej wynika? Na jej podstawie ustalono, że na terenie Kołobrzegu obszarami szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk są Osiedle Nr 1 „Solne Zdroje”, Osiedle Nr 2 „Śródmiejskie”, Osiedle Nr 3 „Zamoście”, Osiedle Nr 5 „Lęborskie” oraz Osiedle Nr 6 „Zachodnie”.

Na tej podstawie wyznaczono obszary do rewitalizacji. Są to obszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu, Zachodni z częścią zachodnią portu, tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej i osiedle Lęborskie.

Co brano pod uwagę? Badano sytuację w dzielnicach miasta. Sprawdzano m.in. liczbę interwencji policji, liczbę wypłacanych przez MOPS zasiłków czy liczbę osób bezrobotnych zamieszkujących konkretne rejony miasta.

Teraz miasto robi kolejny krok i zachęca mieszkańców Kołobrzegu do podzielenia się pomysłami jak zrewitalizować te tereny by żyło się lepiej. 

„Napisz do nas i wskaż, co należy zmienić w granicach obszarów, w których będą prowadzone działania rewitalizacyjne. Czekamy na Wasze wnioski, sugestie, pomysły, dobre słowo czy konstruktywną krytykę. Każda opinia jest dla nas ważna.” piszą na stworzonym w tym celu profilu na portalu Facebook urzędnicy.

Jeżeli więc masz pomysł i chcesz się nim podzielić możesz zrobić to tu TU

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend