Uczą się zawodu w Kołobrzegu, na praktyki jadą do Włoch. Spotkają tam rówieśników z Francji i Hiszpanii

Wczoraj (12.03) dwudziestoosobowa grupa uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu wraz z opiekunkami wyruszyła w drogę na Sycylię do Barcellona Pozzo di Gotto, gdzie odbędą praktyki w zawodach, których uczą się w Kołobrzegu przy Piastowskiej.

Dziś młodzież z Kołobrzegu rozpoczynają zajęcia w ramach mobilności projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus +.

Przez dwa tygodnie uczniowie zrealizują praktyki zawodowe w lokalnych, włoskich firmach, zgodnie z branżą, w której kształcą się w naszej Branżowej Szkole I stopnia. W drodze rekrutacji, zgodnie z jej zasadami, do projektu zakwalifikowali się uczniowie reprezentujący zawody: kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych. I odpowiednio w zakładach pracy reprezentujących te branże, odbędą praktyki.
Uczniowie przed mobilnością odbyli zajęcia przygotowawcze: zajęcia kulturowe, zajęcia z języka włoskiego oraz angielskiego i zajęcia pedagogiczne. Zajęcia te miały na celu zapoznanie uczestników projektu z podstawowymi informacjami na temat kultury Włoch, podstawowymi zwrotami i słowami w języku włoskim, które ułatwią im komunikację w czasie pobytu. Zajęcia z języka angielskiego, między innymi, ugruntowały słownictwo branżowe, którego znajomość z pewnością przyda się w czasie pracy.

W trakcie zajęć pedagogicznych uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w nowym środowisku, dostosowania się do życia w grupie, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej oraz zasady zachowania i kultury w czasie pobytu.
Podczas zagranicznych praktyk uczniowie będą mieli okazję porównać włoskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować całą swoją wiedzę, zarówno w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak również poszerzyć i udoskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim i włoskim. Poznają struktury organizacyjne, sposoby zarządzania, zasady komunikacji, specyfikę poszczególnych stanowisk pracy i z pewnością odmienne od polskich standardów, sposoby
wykonywania zadań służbowych.

-Sądzimy, że im lepszy dostęp do edukacji, tym lepsze perspektywy na przyszłość otwierają się przed uczniami. Dobra edukacja jest zazwyczaj gwarancją dobrego życia i to codziennie w szkole staramy się zapewniać naszym uczniom – mówią nauczyciele z „Krzywoustego”.

Projekt „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” poszerzy horyzonty uczniów nie tylko zawodowe, ale również w międzynarodowym wymiarze społecznym.
W Barcellonie Pozzo di Gotto uczniowie będą mieli okazję spotkać się z uczestnikami mobilności z innych krajów Europy, m.in. Francji i Hiszpanii.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend