Unia Europejska przeznaczy 6,1 mld euro na wsparcie wspólnej polityki rybołówstwa

Europosłowie zatwierdzili właśnie Europejski Fundusz Morski, Rybołówstwa i Akwakultury UE na lata 2021-27. Fundusz ma m.in. wspierać rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo czy finansować projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnosić jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

5,3 mld euro zostanie przeznaczonych na zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i flotami rybackimi. Pozostała kwota zostanie wydana m.in. na doradztwo naukowe oraz kontrole i ochronę na morzu i nadzór morski.

Parlament Europejski zwrócił uwagę, że wiele społeczności rybackich ucierpiało w wyniku pandemii koronawirusa. Fundusz ma zapewnić rekompensatę rybakom, którzy musieli zaprzestać działalności. Program przewiduje też finansowe wsparcie młodych rybaków – do 40 roku życia – którzy po raz pierwszy wpiszą łódź do rejestru floty rybackiej UE.

Zgodnie z Zielonym Ładem, 30 proc. środków powinno zostać przeznaczonych na działania klimatyczne. Fundusz ma więc przyczynić się do czystych mórz i oceanów np. przez wsparcie wyławiania utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich.

Odpady z tworzyw sztucznych w coraz większym stopniu zanieczyszczają oceany. Według jednego z szacunków, do 2050 r. w oceanach pod względem wagi może być więcej plastiku niż ryb.

W Polsce z EFMRA realizowany będzie Program w zakresie rybactwa i morza w latach 2021-2027, którego zadaniem jest wsparcie m.in. zrównoważonego rybołówstwa i ochrony zasobów morza, bezpieczeń­stwo żywnościowe, ochrona, bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki i wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych. Przeznaczono na te działania ok. 512 mln euro.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend