Urząd Miasta również wprowadza ograniczenia. Biuro podawcze zamknięte

You are currently viewing Urząd Miasta również wprowadza ograniczenia. Biuro podawcze zamknięte

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, Biuro Podawcze Urzędu Miasta Kołobrzeg ogranicza przyjmowanie interesantów do odwołania. W związku z powyższym biuro podawcze – wejście przy Straży Miejskiej – zostaje zamknięte.

W wyjątkowych sytuacjach, osobiste złożenie dokumentów będzie możliwe w siedzibie głównej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. W holu głównym zostanie zorganizowane dyżurne stanowisko urzędnicze. Prosimy, by składane dokumenty umieszczać w kopertach.

Urzędnicy zachęcają do kontaktu telefonicznego, równie skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz usług platformy elektronicznej EPUAP. Za pośrednictwem poniższych stron można składać następujące wnioski o:

EPUAP – www.epuap.gov.pl
dowód osobisty,
zameldowanie i wymeldowanie,
wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu i braku osób zameldowanych,
udostępnienie danych osobowych,
numer PESEL,
dopisanie do rejestru i spisu wyborców,
odpis aktu stanu cywilnego,
zaświadczenie o stanie cywilnym,
rejestrację nowonarodzonego dziecka,

www.pips.gov.pl – wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,

www.biznes.gov.pl – wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

www.kkm.kolobrzeg.pl – wniosek o Kołobrzeską Kartę Mieszkańca,

www.ceidg.gov.pl – wpis, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie, tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi. Ponadto wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych można przygotować w formie pisemnej i wysłać pocztą.

 

Dodaj komentarz