Urząd Miasta w połowie sfinansuje zakup samochodu służbowego dla kołobrzeskiej policji

Urząd Miasta przekaże policji 62,5 tys. zł na zakup służbowego samochodu.

Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Miasta o dofinansowanie w wysokości 50 proc. zakupu pojazdu służbowego w celu mobilności służb prewencyjnych na terenie miasta, a także utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na właściwym poziomie.

Pokrywanie wydatków przez samorząd odbywa się przez wpłatę na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z adnotacją, że są to pieniądze na ten konkretnie cel.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend