Ustronie Morskie z małym grantem na tablice informacyjne, stojak rowerowy i mapki

Wczoraj wójt Jerzy Kołakowski podpisał w Gościnie umowę na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”, dofinansowanego w konkursie grantowym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.

Komisja Konkursowa przyznała gminie Ustronie Morskie maksymalną kwotę dofinansowania –  7,5 tys. zł. W ramach tej kwoty gmina wykona nowe tablice ( 2 szt.) z planami miejscowości na terenie gminy, zakupi stojak na rowery przy Centrum Informacji Turystycznej i Promocji (ul. Osiedlowa 2B), oraz wyda mapkę z atrakcjami gminy Ustronie Morskie i okolic.

Przypomnijmy, że wcześniej przy udziale środków z LGD Gościno na działania dotyczące „małych projektów” , gmina otrzymała już 450 tys. zł dofinansowania. M.in. na budowę bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim, organizację rajdu rowerowego i wykonanie oznakowania szlaku do dębów oraz remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend