Uwaga rodzice szóstoklasistów! Macie sześć dni, a nawet mniej!

Kołobrzeski magistrat ogłosił termin rekrutacji dzieci kończących w tym roku szkolnym szóste klasy. Rodzice mają mało czasu – muszą ze składaniem dokumentów zmieścić się w terminie od 31 marca do 5 kwietnia, a po drodze jest przecież jeszcze weekend.

Obowiązek rekrutacji dotyczy dzieci kończących w tym roku szóste klasy, których rodzice zdecydowali posłać je w nowym roku szkolnym do innej placówki niż ta w której uczyły się dotąd lub znajdującej się poza jego rejonem (dziecku mieszkającemu w obwodzie szkoły należy się w niej miejsce i nie można mu odmówić przyjęcia). Kłopot w tym, że miasto wyznaczyło bardzo krótki termin aplikowania i to zaledwie na cztery dni przed jego rozpoczęciem.

– Nie jest tajemnicą, że mamy dziś do czynienia z walką o ucznia – mówią nam nauczyciele z którymi rozmawiamy. Wszyscy uczą w Szkołach Podstawowych, które powstały z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez miasto – Szkołom zależy żeby rodzice wybierali właśnie ich placówki. Tymczasem Urząd Miasta poinformował nas wczoraj (poniedziałek 27 marca – dop. red.), że rekrutacja rusza 31 marca i trwa tylko do 5 kwietnia.

W tym roku ta rywalizacja ma jeszcze inny wymiar związany właśnie z reformą edukacji i tworzeniem nowej sieci szkół. W wielu przypadkach to właśnie od tego ilu uczniów uda się szkole ściągnąć do siebie będą zależeć nauczycielskie etaty.

O to dlaczego magistrat dał tak krótki termin aplikowania pytamy wiceprezydenta Kołobrzegu Jacka Woźniaka – To kolejna niedobra konsekwencja pośpiesznie wprowadzanej reformy oświaty i chaosu jaki z tego wynika– odpowiada Woźniak.

Czy na pewno? Sprawdzamy jak to wygląda w Koszalinie. Tamtejszy magistrat był bardziej elastyczny i dał dłuższy termin. Szkoły na promocję swojej placówki, a rodzice na dokonanie wyboru mają czas od 3 do 28 kwietnia czyli cztery razy więcej niż w Kołobrzegu.

– Będziemy informować o terminie publicznie tak żeby ta informacja dotarła do rodziców – zapewnia na koniec naszej rozmowy J. Woźniak.

Na koniec cytujemy w całości odpowiedź, którą na nasze pytania przysłało Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

„Organ prowadzący szkołę może dać rodzicom możliwość zmiany szkoły dla ich dzieci i wyznacza termin rekrutacji. Tym niemniej dyrektorzy szkół planując pracę na przyszły rok szkolny muszą w terminach wskazanych w powszechnie obowiązującym prawie przygotować arkusze organizacyjne szkoły na rok szkolny 2017/2018.

W arkuszu muszą ująć między innymi liczbę klas, liczbę dzieci np. ze względu na konieczność podziału na grupy w przypadku niektórych przedmiotów, czy liczbę zatrudnionych nauczycieli.

Terminy:

do 19 kwietnia związki zawodowe muszą zaopiniować arkusz przedłożony im przez dyrektora szkoły (mają na to 10 dni),

do 21 kwietni zaopiniowany przez związki arkusz musi zaopiniować organ prowadzący (ma na to 10 dni)

do 20 maja organ nadzoru (kuratorium oświaty) musi zaopiniować przedłożony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny (ma na to 10 dni)

Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.”

 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend