W czwartek sesja Rady Miasta. Co trafiło do programu obrad?

You are currently viewing W czwartek sesja Rady Miasta. Co trafiło do programu obrad?

W czwartek (25 lipca) po raz 11. w tej kadencji zwołana zostanie sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godz. 8 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Będzie można je śledzić online na stronie www.kolobrzeg.pl.

Fot. Archiwum

W programie czwartkowej sesji jest ponad 20 projektów uchwał. Jeden z nich dotyczy ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Radni zdecydują też m.in. czy skrzyżowanie u zbiegu ulic 6. Dywizji Piechoty i Europejskiej będzie nosiło nazwę Rondo im. Związku Inwalidów Wojennych RP.

Na sesję 25 lipca wracają dwa projekty uchwał planistycznych, które na ostatniej sesji Rady Miasta większość radnych odrzuciła. Są to zmiany w studium i uchylenie procedury planistycznej dla terenu Wschodnia-Sułkowskiego-IV Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. W obu przypadkach chodzi głównie o ograniczenie zabudowy uzdrowiska i obniżenie procentowego wskaźnika możliwej zabudowy powierzchni działki.

W programie sesji znalazły się też trzy skargi na działania prezydent Kołobrzegu. Radni będą głosowali też m.in. zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na koniec sesji Komisja Rewizyjna przedstawi sprawozdanie z kontroli wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta przeznaczonych na promocję miasta w 2018 roku oraz na Lokalną Organizację Turystyczną „Regionu Kołobrzeg” w roku 2017 i 2018.

Cały program sesji tu:XI sesja Rady Miasta – program

 

 

Dodaj komentarz