W kraju bezrobocie najniższe od 28 lat. A w Kołobrzegu?

Stopa bezrobocia w grudniu 2017 roku wyniosła 6,6 procent – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że w urzędach pracy w całym kraju było 1,082 miliona zarejestrowanych bezrobotnych. To najlepszy wynik od 28 lat.

 

Stopa bezrobocia w Kołobrzegu była jeszcze niższa i wyniosła 4,9 procent. W Kołobrzegu bez pracy było 1540 osób i to pomimo że cały czas rośnie liczba zatrudnionych cudzoziemców. W całym 2016 roku tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 2900, a w 2017 już 5010. Do pracy przyjeżdżają głównie obywatele Ukrainy, w drugiej kolejności Republiki Mołdawii i Białorusi.

Co ciekawe, sezon letni w Kołobrzegu, kiedy tradycyjnie przybywa ofert pracy, wydłużył się. Jak mówi dyrektora PUP Ewelina Karewicz, teraz zaczyna się już na przełomie lutego i marca, a kończy w październiku.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend