W naszym województwie już ponad 5,4 tys. osób chorych na grypę i zakażenia grypopodobne. Podpowiadamy jak je rozpoznać

Inspekcja Sanitarna przez cały rok rejestruje zachorowania na grypę i zakażenia grypopodobne. Sezon grypowy rozpoczyna się z początkiem września i trwa do końca kwietnia, z czego szczyt zachorowań najczęściej przypada na styczeń – marzec.

SEZON 2018/2019

W tym roku od początku września do 7 października Sanepid w woj. zachodniopomorskim zarejestrował już 5470 osób chorujących na grypę i zakażenia grypopodobne.

SEZON 2017/2018

Od początku września 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. odnotowano w sumie w naszym regionie aż 105 100 osób z grypą i zakażeniami grypopodobnymi. W tym okresie potwierdzono grypę badaniem laboratoryjnym łącznie u 880 osób. W wyniku zakażenia grypą zmarło 7 osób.

Sezon grypowy 2017/2018 był dynamiczny i w tygodniowych sprawozdaniach rejestrowano nawet po 9 tysięcy osób.

PROFILAKTYKA

Zdaniem pracowników Sanepidu najlepszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia. Są one szczególnie ważne dla osób o wysokim ryzyku wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych, a także dla ludzi z otoczenia osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ich opiekunów. WHO zaleca szczepienia przeciwko grypie sezonowej:

-zalecenia o najwyższym priorytecie: kobiety w ciąży;

-zalecenia priorytetowe: dzieci w wieku od 6 miesiąca do 18r. życia osoby starsze, osoby przewlekle chore, pracownicy służby zdrowia.

Ze względu na dużą zmienność wirusa grypy co roku Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie analiz próbek wirusów grypy aktualnie  krążących w populacji (przekazywanych przez Krajowe Ośrodki ds. Grypy z ponad 140 krajów w tym Polski) ustala skład  szczepionki odrębnie dla półkuli północnej i dla południowej. Najskuteczniejszym sposobem  zapobiegania grypie i jej powikłaniom jest szczepienie. Właśnie ze względu na zmienność antygenową wirusa  szczepienie przeciw grypie należy powtarzać co roku.

Każda osoba, u której wystąpią objawy grypy powinna udać się do lekarza i stosować bezwzględnie do zaleceń lekarskich.

Na grafice poniżej wskazówki jak rozpoznać grypę od przeziębień.

Grypa czy przeziębienie2 - W naszym województwie już ponad 5,4 tys. osób chorych na grypę i zakażenia grypopodobne. Podpowiadamy jak je rozpoznać

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend