W piątek (6.10) ulica Zdrojowa oficjalnie zostanie otwarta po remoncie

Od piątkowego poranka ul. Zdrojowa będzie przejezdna na całej swojej długości. Roboty budowlane zostały zakończone. Nasadzenia zieleni potrwają jeszcze około dwóch tygodni. Zamontowane zostaną także wiaty przystankowe.

Na zdjęciu: dziś trwały nasadzenia kwiatów.

Tym samym inwestycja „Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza w Kołobrzegu” dobiega końca. Łączny koszt inwestycji to 19.200.228,88 zł z czego 13.254.294 zł to pozyskane środki zewnętrzne z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Zakres prac obejmował odcinek drogi od skrzyżowania ulic Zdrojowa/Solna/Reymonta do skrzyżowania ulic Kasprowicza/Chopina (około 900mb). W ramach zadania ulica Zdrojowa została całkowicie przebudowana, wymieniona została kanalizacja wodociągowa i sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Schowana zostały pod ziemię, biegnąca wzdłuż torów sieć cieplna. Położone zostały kable do wymienionych na nowe, latarni ulicznych. Przede wszystkim powstała nowa nawierzchnia jezdni i nowe chodniki. Zaprojektowane zostały tereny zielone – również w miejscu po zlikwidowanym ciepłociągu.

Przypomnijmy, że Zdrojową miasto przejęło w sierpniu 2020 roku. Wcześniej była to droga powiatowa.

zdrojowa2 1024x674 - W piątek (6.10) ulica Zdrojowa oficjalnie zostanie otwarta po remoncie

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend