W poniedziałek sesja Rady Miasta. Gdzie oglądać obrady? (+program)

W najbliższy poniedziałek odbędzie się XXV sesja Rady Miasta. Będzie to kolejne w czasie epidemii koronawirusa posiedzenie RM w trybie zdalnym. Start o godz. 9. Obrady będzie można śledzić online m.in. na naszym portalu.

Fot. Archiwum. Na zdjęciu przewodniczący Rady Miasta, Piotr Lewandowski.

W programie sesji jest kilkanaście projektów uchwał. Radni będą głosować projekty w sprawie:

nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
-sprzedaży działek: nr 162/2 i 162/3 obręb 11 położonych przy ul. Żurawiej w Kołobrzegu,
-zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021,
-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.,
-przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej,
-zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg,
-zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
-przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla części działki nr 91/13 położonej w obrębie 5,
-przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Koszalin a ulicą Koszalińską,
-przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Kresową, Tarnopolską a Koszalińską,
-przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Trzebiatów a ul. Bursztynową,
-wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.163.2020.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.,
-wniesienia skargi na Uchwałę Nr XIV.108.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2020 r.

Na koniec prezydent Kołobrzegu przedstawi sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016-2019.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend