W sprawie publicznych miejsc do grillowania mają wypowiedzieć się Rady Osiedli

You are currently viewing W sprawie publicznych miejsc do grillowania mają wypowiedzieć się Rady Osiedli

Po interpelacji radnego Dariusza Zawadzkiego w sprawie wyznaczenia miejsc do grillowania na miejskich terenach (np. w parkach), prezydent Kołobrzegu pyta Rady Osiedli o zdanie i prosi o ewentualne wskazanie takich miejsc.

Radny Zawadzki interpelację w tej sprawie złożył do prezydent Kołobrzegu podczas ostatniej sesji Rady Miasta 8 czerwca.

Zdaniem radnego miasto powinno wyznaczyć takie miejsca i odpowiednio je wyposażyć w bezpieczną nawierzchnię z piasku lub kamienia i kosze na popiół. Jak przekonywał podczas sesji, takie działania mają charakter prospołeczny i integrujący. Dają też możliwość tym mieszkańcom, którzy nie posiadają ogródków, na cieszenie się urokami grillowania.

Prezydent Kołobrzegu odpowiedziała radnemu: „Odpowiadając na wniesioną interpelację informuję, że zwróciłam się pisemnie do wszystkich Rad Osiedli z prośbą o wskazanie (każda na swoim terenie) jednej konkretnej lokalizacji, w której mogłoby powstać ogólnodostępne miejsce do grillowania. Decyzję podejmę po otrzymaniu odpowiedzi, czy takie miejsca w opinii mieszkańców są konieczne i gdzie mogłyby powstać„.

Dodaj komentarz