W środę sesja Rady Miasta. Co trafiło do programu i gdzie oglądać obrady online?

You are currently viewing W środę sesja Rady Miasta. Co trafiło do programu i gdzie oglądać obrady online?

26 lutego radni spotkają się podczas 19 w tej kadencji sesji Rady Miasta. W programie obrad jest 16 projektów uchwał. Początek posiedzenia o godz. 9 w dużej sali konferencyjnej urzędu miasta. Obrady będzie można śledzić online na stronie kolobrzeg.pl.

Fot. Archiwum

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawie (treść uchwał dostępna na stronie kolobrzeg.pl):

-zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027,
-opłaty uzdrowiskowej,
-wystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg z porozumienia międzygminnego,
-zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych na ul. Bogusława X 22 w Kołobrzegu,
-ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubach Senior+ w Kołobrzegu,
-szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi teleopieki i usługi asystenckie w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu pomiędzy ul. A. Sułkowskiego a ul. Przesmyk
-sprzedaży działki położonej przy ul. Grodzieńskiej i Krzemienieckiej w Kołobrzegu,
-sprzedaży działki położonej przy ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu,
-oddania w dzierżawę, na okres od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r., części działki nr 7 położonej w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu,
-ustanowienia na działce nr 51 obręb 4 położonej w Kołobrzegu przy ul. Juliusza Słowackiego odpłatnej służebności gruntowej,
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Kołobrzeg prawa własności nieruchomości (dot. działek o numerze 2/5, 2/6 i 2/7 w obrębie 17 miasta Kołobrzeg, położonych przy ul. Wiedeńskiej)
-wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Kołobrzeg prawa własności nieruchomości (dot. działek o numerze 108/8, 108/13, 108/19 w obrębie 18 miasta Kołobrzeg i działki o numerze 2/4 w obrębie 17 miasta Kołobrzeg, stanowiących ulicę Wiedeńską),
-rozpatrzenia petycji

Dodaj komentarz