We wtorek sesja Rady Miasta (program obrad)

You are currently viewing We wtorek sesja Rady Miasta (program obrad)

28 lipca 2020 roku odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Kołobrzeg, Obrady odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek sesji o godz. 9. Będzie można ją śledzić online na naszym portalu.

W programie wtorkowej sesji znalazły się projekty uchwał w sprawie:

-zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030,
-powierzenia prezydent miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry,
-oddania w nieodpłatne użytkowanie udziału w nieruchomości zabudowanej nr 36 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9,
-sprzedaży działek gruntu nr 13/2, 13/4 i 59 obręb 18, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej,
-sprzedaży działki nr 40 obręb 6, położonej przy ul. Wschodniej, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
-oddania w dzierżawę na okres 30 lat działki nr 175/21 w obrębie 11 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
-rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
-Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności między sesjami.

Dodaj komentarz