Wodociągi rozpoczynają nową inwestycję. Przy tych ulicach może zmieniać się organizacja ruchu

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu rozpoczynają nową inwestycję. Za blisko 1,7 mln zł zostanie przebudowany dwukilometrowy odcinek sieci.

Przebudowana zostanie sieci wodociągowa na osiedlu Podczele w Kołobrzegu.
Inwestycja obejmuje wyłączenie z eksploatacji starej sieci wodociągowej i wybudowanie
nowej z tworzywa PE o łącznej długości ponad 1969 metrów przepięcia istniejących budynków oraz wymienione zasuwy i hydranty.

Prace będą prowadzone w obrębie ulic Lwowskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej,
Krzemienieckiej, Wileńskiej, Tarnopolskiej i Grodzieńskiej.
W celu ograniczenia niedogodności prace będą wykonywane metodą przewiertu
sterowanego, a planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2023r.
Koszt inwestycji to 1.664.768,10 zł brutto. Spółka na ten cel uzyskała pożyczkę z NFOŚiGW oprocentowaną 1 proc. w skali roku, a po realizacji zadania może liczyć na jej umorzenie w 30 proc..
-Prosimy mieszkańców o zwracanie uwagi na zmiany organizacji ruchu i za utrudnienia
przepraszamy – apeluje kołobrzeska spółka wodociągowa.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend