Wojewoda wycofuje się z „dekomunizacji” Placu i Parku 18 Marca. Ulica T.Rafińskiego pod znakiem zapytania

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski zdecydował dziś o zakończeniu postępowania nadzorczego w sprawie zmian nazw 7 ulic i placów w Kołobrzegu, prowadzonego na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej.
W informacji wojewody czytamy: „Wyjaśniamy, że proces tzw. „dekomunizacji” nazw ulic w Kołobrzegu został zainicjowany przez Instytut Pamięci Narodowej pismami z 4 września 2017 r. oraz z 6 października 2017 r. W spisie załączonym do pism figurowały nazwy ulic, parków, placu i alei położonych w Mieście Kołobrzeg, tj.: ul. Teodora Rafińskiego, ul. Walki Młodych, ul. Władysława Koniewskiego, ul. Zbowidowców, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego, ul. 6 Dywizji Piechoty, al. I Armii Wojska Polskiego, parku im. 3 Dywizji Piechoty, parku im. Jedności Narodowej, ul. Jedności Narodowej, bulwaru Marynarzy Okrętów Pogranicza.
Na liście przesłanej przez IPN w obu pismach znalazły się także: pl. 18 Marca i park 18 Marca. W odniesieniu do tych dwóch ostatnich IPN wskazał, że dopuszczalną formą ich dekomunizacji, w świetle tzw. ustawy dekomunizacyjnej, może być zmiana uzasadnienia uchwał precyzujących intencje wnioskodawców „w sposób jasny i nie budzący wątpliwości, w kontekście zapisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej”. Instytut Pamięci Narodowej zaproponował konkretny projekt tych uzasadnień (pismo IPN z 6 października 2017 r.).”
Przypomnijmy, Wojewoda Zachodniopomorski, w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o zakazie propagowania komunizmu (…), zawnioskował do Prezesa IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie obligatoryjnej opinii , czy nazwy niżej wskazanych ulic są niezgodne z przywołaną ustawą:

-ul. Teodora Rafińskiego,

-ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego,

-ul. 6 Dywizji Piechoty,

-al. I Armii Wojska Polskiego,

-park im. 3 Dywizji Piechoty,

-bulw. Marynarzy Okrętów Pogranicza,

-pl. 18 Marca,

-park 18 Marca.

Dziś Wojewoda Zachodniopomorski podjął decyzję, że siedem z wymienionych nazw nie będą zmienione, a postępowanie nadzorcze wobec nich zostaje zakończone. Nie dotyczy to jedynie nazwy ul. Teodora Rafińskiego, w odniesieniu do której IPN do chwili obecnej nie przygotował niezbędnej opinii.
Taką decyzję podjęto po analizie dokumentów i opinii historyków oraz szczegółowego wyjaśnienia udzielonego przez Instytut Pamięci Narodowej.
– Obecnie, po zakończeniu postępowania konsultacyjnego, nie ma żadnych wątpliwości, że nazwy ulic w Kołobrzegu, poza ulicą Teodora Rafińskiego, nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem i w żaden sposób nie nawiązują do propagowania ustroju totalitarnego – mówi wojewoda Kozłowski.
Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend