Wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych. Są jeszcze wolne miejsca

We wtorek w starostwie powiatowym w Kołobrzegu przeprowadzono symulację przydziału kandydatów do poszczególnych oddziałów w sześciu szkołach ponadpodstawowych. Nabór prowadzony jest elektronicznie przy pomocy aplikacji firmy Vulcan. Według założeń opracowanych na podstawie badania preferencji ósmoklasistów, dla potencjalnych kandydatów czekało 840 miejsc w 28 oddziałach 30-osobowych.

-W wyniku symulacji zakwalifikowaliśmy 847 kandydatów, a niektóre oddziały powiększyliśmy o jedną czy dwie osoby o równorzędnej punktacji – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski – Utworzyliśmy wszystkie zaplanowane 28 oddziałów: siedem oddziałów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, po pięć oddziałów w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika i w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, po cztery oddziały w Zespole Szkół nr 2 im. B III Krzywoustego oraz w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie oraz trzy oddziały w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy. Według symulacji, na dziś, w naszych szkołach pozostało razem 20 wolnych miejsc.

Wolne miejsca pozostały jeszcze w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w zawodach: technik handlowiec (w tym handel internetowy) i technik rachunkowości oraz w Zespole Szkół nr 2 im. B III Krzywoustego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Wczoraj opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 23 do 30 lipca kandydaci mają czas na ostateczną decyzję o wyborze szkoły, poprzez złożenie w wybranej placówce oryginałów wymaganych dokumentów (świadectwo szkolne, wynik egzaminu, zaświadczenie lekarskie w szkole zawodowej itp.). 2 sierpnia opublikowane zostaną ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych.

– Wstępne wyniki naboru są bardzo dobre, biorąc pod uwagę fakt, że w wyniku naboru na rok szkolny 2020/2021 również utworzyliśmy 28 oddziałów z planowanych 29 oddziałów – dodaje Tomasz Tamborski – Warto podkreślić, że planowanie naboru odbywa się w oparciu o dane demograficzne, a te wskazują że rocznik 2006, który obecnie zasili nasze szkoły ponadpodstawowe, jest w stosunku do roku ubiegłego mniej liczny – w 2005 r. mieliśmy 825 dzieci urodzonych w roczniku, a w 2006 już tylko 754 dzieci. Tendencja na najbliższe 4 lata jest rosnąca, co także jest brane pod uwagę, zwłaszcza przy planowaniu i rozwijaniu nowo otwieranych kierunków, które powinny być utrzymywane zgodnie z potrzebami rynku – jak technik lotniskowych służb operacyjnych w Gościnie czy technik handlowiec w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend