Wstępne wyniki rekrutacji do szkół średnich powiatu kołobrzeskiego

W piątek (14 lipca) podczas krótkiego briefingu prasowego starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił wstępne wyniki rekrutacji do szkół powiatu kołobrzeskiego na rok szkolny 2023/2024.

W czwartek 13 lipca 2023 roku zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 ustalonymi przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono symulację przydziału kandydatów do poszczególnych oddziałów w 6 szkołach naszego powiatu. Nabór prowadzony był elektronicznie przy pomocy aplikacji firmy Vulcan. Według założeń opracowanych na podstawie badania demograficznego w szkołach podstawowych na terenie powiatu oraz szacowania liczby kandydatów spoza powiatu zaplanowano utworzenie minimum 30 oddziałów. W wyniku symulacji zakwalifikowano 1079 z 1375 ubiegających się o miejsce kandydatów i utworzono 36 oddziałów:

6 oddziałów w I LO Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika,
6 oddziałów w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,
7 oddziałów w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego,
5 oddziałów w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
7 oddziałów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskichim. Emilii Gierczak,
5 oddziałów w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy.

-Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowane zostaną w poniedziałek 17 lipca 2023 roku. Od tego dnia do 21 lipca kandydaci będą mieli czas na ostateczną decyzję o wyborze szkoły poprzez złożenie w wybranej szkole oryginałów wymaganych dokumentów. – mówi starosta Tomasz Tamborski.

21 lipca 2023 roku opublikowane zostaną ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.Po spełnieniu kryteriów przyjęcia można jeszcze ubiegać się o miejsce w: Zespole Szkół w Gościnie oraz w Zespole Szkół Branżowych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. Informację o wolnych miejscach można uzyskać bezpośrednio w szkołach.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend