Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie kołobrzeskim (harmonogram)

Szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Kołobrzeskim przyjmują co roku absolwentów gimnazjum nie tylko z naszego regionu, ale także z całej Polski, skutecznie przygotowując ich do dalszej nauki i pracy zawodowej. Możliwości kształcenia jest wiele. Na uczniów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących – w tym po raz pierwszy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi oraz w szkołach kształcących w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy.

Jeżeli uczeń planuje podjąć studia bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, powinien wybrać liceum ogólnokształcące lub technikum, które jednocześnie daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Gdy priorytetem jest zdobycie zawodu, powinien wybrać szkołę branżową I stopnia, w której funkcjonują oddziały profilowane i wielozawodowe. Po jej ukończeniu absolwent będzie mógł podjąć pracę lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Ma do wyboru zawody, których może uczyć się jako uczeń w szkole lub pracownik młodociany, zdobywając wiedzę praktyczną u pracodawców. Nasza oferta kształcenia zawodowego jest bardzo szeroka. Przygotowujemy absolwentów do pracy na morzu, w branży gastronomiczno-hotelarskiej, kształcimy informatyków, ekonomistów, techników lotniskowych służb operacyjnych, a na miłośników munduru czekają klasy mundurowe w liceum ogólnokształcącym.

Nabór dostępny jest poprzez stronę www:  https://kolobrzeg.edu.com.pl

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 w szkołach powiatu kołobrzeskiego.

-Rejestracja kandydatów (składanie wniosków o przyjęcie do szkoły) – od 09 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. (do 22 maja 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie w I LO im. M. Kopernika).

-Sprawdzian kompetencji językowych w I LO im. M. Kopernika (sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów) w dniu 29 maja 2018 r.   

-Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych w I LO im. M. Kopernika w dniu 11 czerwca 2018 r.

-Dostarczanie do wybranych szkół dokumentów potwierdzających ukończenie gimnazjum (świadectwo i zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego) od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. 

-Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 06 lipca 2018 r. 

-Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 06 lipca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. 

-Publikacja list przyjętych od 11 lipca 2018 r.

cleardot - Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie kołobrzeskim (harmonogram)Źródło: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend