Wyniki matur w powiecie kołobrzeskim: informatycy z „Ekonoma” ze 100 procentową skutecznością. Hotelarze dużo poniżej średniej

Egzamin maturalny w powiecie kołobrzeskim zdało ogółem 81,53% absolwentów i 86,52% absolwentów techników.  Natomiast zdawalność egzaminu maturalnego w kraju w liceach ogólnokształcących wyniosła 88,3%, w technikach 69,6% + 22,3%.

Wyniki maturalne szkół w powiecie kołobrzeskim

W roku 2018 do egzaminu maturalnego przystąpiło 582 absolwentów, w tym 317 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 265 absolwentów techników. 

Do egzaminów poprawkowych w sierpniu będą mogli przystąpić uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, zatem 26% tegorocznych maturzystów z terenu naszego powiatu będzie mogło powtórzyć egzamin maturalny w sierpniu.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest dla osób, które przystąpiły do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (pisemnych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz ustnych: z polskiego i języka obcego nowożytnego) i nie zdały tylko jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej.  Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 21 sierpnia, egzaminy ustne poprawkowe odbędą się w dniach 21- 22 sierpnia br.

Preferencje uczniów : (najczęściej wybierane rozszerzenia podczas tegorocznej matury)

-j. angielski – 285 uczniów
-j. polski – 203 uczniów
-geografia – 160 uczniów
-matematyka – 103 uczniów
-biologia  – 81 uczniów
-chemia – 77 uczniów
-fizyka z astronomią – 55 uczniów
-historia – 55 uczniów
-wiedza o społeczeństwie – 26 uczniów
-informatyka – 20 uczniów

W Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ogólny wynik jest wyższy niż w roku ubiegłym o 15%. Najwyższy wynik osiągnęli nawigatorzy z wynikiem 96,5%, a najniższy wynik logistycy z wynikiem 83%.

W Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu ogólny wynik jest wyższy niż w roku ubiegłym o 10,75%. Tu najwyższy wynik uzyskali uczniowie o kierunku technik informatyk – 100%, technik ekonomista 95,5%, natomiast najniższy wynik technik hotelarstwa – 45,18%.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu ogólny wynik jest niższy o 0,8% niż w roku ubiegłym.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Macieja Rataja w Gościnie ogólny wynik jest niższy o 5% niż w roku ubiegłym (należy zaznaczyć, że w porównaniu do roku ubiegłego do matury przystąpiło o 20 uczniów więcej).

W Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu ogólny wynik do roku ubiegłego jest wyższy o 5,5%.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend