Zakończyła się rozbudowa odcinka drogi Kołobrzeg-Grzybowo. Roboty kosztowały 11 mln zł

Dziś (15.04) odbył się końcowy odbiór inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie”.

Przypomnijmy, że zakres prac podzielony był na dwa etapy.

ODCINEK 1: początek od skrzyżowania z ulicą Borkowską w Grzybowie do ul. Sztormowej w Grzybowie.

ZAKRES PRAC:
– przebudowa drogi w zakresie elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: nawierzchni jezdni, skrzyżowań, przystanków autobusowych, zjazdów, ciągów pieszych
i rowerowych,
– przebudowa oświetlenia drogowego w zakresie usunięcia kolizji,
– przebudowa odwodnienia, korekta rowów i odcinków kanałów deszczowych,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
– wycinka drzew i zakrzaczeń.

ODCINEK 2:- od ul. Sztormowej do pętli autobusowej w Kołobrzegu.

ZAKRES PRAC:
– przebudowa drogi w zakresie elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: nawierzchni jezdni, skrzyżowań, przystanków autobusowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych,
– przebudowa oświetlenia drogowego w zakresie uśnięcia kolizji i przestawienia lamp,
– przebudowa odwodnienia, korekta i budowa rowów oraz odcinków kanałów deszczowych,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
– wycinka drzew i zakrzaczeń.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą robót została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka z Grzybowa. Koszt przebudowy drogi, zgodnie z zawartą umową to 10.995.926,83  zł brutto. Na tę inwestycję Powiat Kołobrzeski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości umowy.

Prace rozpoczęto w IV kwartale 2019 roku i zakończono w I kwartale 2021 roku.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend