Zaprojektują przyszłość Podczela. Umowa została dziś podpisana (WIDEO)

Dziś (24.05) podpisana została umowa na wykonanie studium potencjału i kierunkowych funkcji rozwoju Podczela w Kołobrzegu. Dokument, który powstanie na zlecenie kołobrzeskiego Urzędu Miasta, ma być gotowy w ciągu 240 dni.

W krótkiej konferencji prasowej udział wzięli: prezydent miasta Anna Mieczkowska,
miejski architekt Adam Zwoliński oraz eksperci ze spółki Ernst & Young – Anna Kicińska, Dominik Wojtad i Małgorzata Ogrodniczek.

Opracowanie dot. przyszłości niezabudowanej części Podczela na zlecenie miasta wykona w ciągu 240 dni spółka Ernst & Young. -Po raz pierwszy Podczele ma zostać przeanalizowane przez ekspertów pod kątem tego jak, i w którym kierunku powinno się rozwijać. Wszelkie propozycje będą wynikać z szeregu opracowań zarówno przestrzennych jak i ekonomicznych.- mówiła podczas konferencji prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
Opracowane wytyczne będą mogły posłużyć do zdefiniowania warunków przyszłego konkursu architektoniczo-urbanistycznego. Przemyślane zagospodarowanie Podczela to
długotrwały proces, który będzie trwał przez wiele lat.

Zespół ekspertów rozpocznie swoją prace od analizy istniejących dokumentów
i miejskich opracowań. Potem wykonując własne analizy wypracuje kierunki
rozwoju dla całego obszaru. Zlecenie zakończy oficjalna prezentacja wniosków
płynących z przygotowanego materiału.

Ernst & Young ma na swoim koncie wiele zrealizowanych ekspertyz, dla różnych terenów w całym kraju. Wspierali swoją wiedzą zarówno duże miasta jak i mniejsze jednostki.
Pytania, na które odpowie ekspertyza to:
-Jaka powinna być spójna i atrakcyjna wizja rozwoju obszaru Podczela ?
-Do jakiego charakteru miejsca należy dążyć w transformacji obszaru ?
-Jakie powinny być funkcje kierunkowe dla rozwoju Podczela ?
– Jakie są kluczowe szanse i ryzyka dla przyjętej wizji i kierunków rozwoju
obszaru ?

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend