Zarząd Dróg Powiatowych podał listę inwestycji, które wykona w tym roku. Sprawdzamy co ma w planie

Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przygotował plan inwestycji, które mają zostać wykonane w najbliższych miesiącach. Został on przygotowywany w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin i z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Planowane są także duże inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Rok 2019 to następujące zadania inwestycyjne, drogowe i remontowe w powiecie:

-przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie etap III,
-przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu,
-doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu,
-doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu,
-doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,
-przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo – przygotowanie pozwolenia na budowę i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (mamy już opracowaną dokumentację projektową),
-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa w Kołobrzegu,
-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Głowaczewo – Karcino (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg),
-remont drogi w Skoczowie,
-remont ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu,
-dokończenie chodnika na ulicy Borkowskiej w Grzybowie,
-wykonanie peronów autobusowych w Obrotach i Głowaczewie,
-wykonanie chodnika w Bardach etap III,
-wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Skoczowie,
-wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Jarkowie,
-remont chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,
-wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Siemyślu – etap III,
-wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend