Zatrudnij osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych, a otrzymasz zwrot kosztów poniesionych na jej wynagrodzenie (nabór wniosków)

Starosta informuje o możliwości składania wniosków o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych. Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne przez okres 6 lub 12 miesięcy w wysokości ok. 1 537,93 zł miesięcznie.

Warunkiem koniecznym otrzymania refundacji jest brak zaległości w opłacaniu należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków do Urzędu Skarbowego.

Wniosek dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”, a szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w pok. nr 3 oraz pod nr tel.: 94 35 241 33 w.119.

prace interwencyjne - Zatrudnij osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych, a otrzymasz zwrot kosztów poniesionych na jej wynagrodzenie (nabór wniosków)

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend