Zobaczyli jak ratują sarenkę z dryfującej kry i teraz chcą uczyć na ustrońskim przykładzie ochotników na Ukrainie

Wczoraj Ustronie Morskie odwiedziła ukraińska delegacja z Białej Krynicy. Wśród gości byli strażacy z Ukrainy, którzy na ustrońskim przykładzie chcą organizować u siebie ochotnicze straże pożarne. 

Goście z Ukrainy o Ustroniu Morskim usłyszeli na długo wcześniej przed przyjazdem.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim jest dla nas wzorem do naśladowania. Z wielkim podziwem i wzruszeniem śledziliśmy akcję ratowania sarenki z dryfującej kry w 2011 roku. Dużym echem odbił się również temat rozszerzenia ubezpieczenia dla druhów ochotników, zainicjowany przez ustrońską straż – mówił Sergii Kruk, komendant wojewódzki z Ukrainy. Na takich doświadczeniach chcielibyśmy budować struktury ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie. Stąd nasza obecność w Ustroniu Morskim – dodał. 

Przyjazd grupy z Ukrainy to konsekwencja projektu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  „Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim”.

Wśród gości była też m.in. wójtowa gminy Tatiana Gonczaruk oraz Dmytro Okseniuk – pełnomocnik komendanta, oraz Stanisław Rudyi – koordynator polsko – ukraińskiego projektu. Gościom towarzyszył gen. Marek Kowalski, z-ca komendanta głównego PSP, który był inicjatorem spotkania.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend