Zostaw 1,5 proc. swojego podatku w Kołobrzegu! (LISTA OPP+numery KRS)

Po 20 latach podniesiona została do 1,5 proc. kwota odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. To łatwy sposób na pomaganie – zamiast do skarbu państwa, 1,5 proc. z naszego podatku trafi do wybranej organizacji.

Jak to zrobić? Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS oraz kwotę jaką chcemy przekazać wybranej organizacji. Jeżeli zależy nam, aby wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel, możemy go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
Dla ułatwienia podajemy listę OPP z powiatu kołobrzeskiego i Kołobrzegu wraz z ich numerami KRS. Termin składania zeznań podatkowych upływa 2 maja 2023 r.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wg stanu na 30 listopada 2022 roku z Kołobrzegu i pow. kołobrzeskiego.

0000023368 – Kołobrzeska Izba Gospodarcza w Kołobrzegu,
0000080850 – Fundacja „Bezpieczny Powiat” w Kołobrzegu,
0000105808 – Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu,
0000108407 – Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”,
0000164182 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kołobrzegu,
0000234099 – Stowarzyszenie „Imejda” Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych (Gościno),
0000267934 – Stowarzyszenie „Victoria” dla Osób z Chorobą Nowotworową,
0000287972 – Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”,
0000324651 – Fundacja Bellala Vita,
0000377017 – Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem,
0000394819 – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu,
0000467133 – Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień,
0000474371 – Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina”,
0000543631 – „Uwierzcie w Nas – na Rzecz Osób, którym Wędruje się Trochę Trudniej …” w Kołobrzegu,
0000553785 – Fundacja „Na przekór przeciwnościom”,
0000013932 – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior” (Dygowo),
0000018209 – Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
0000149008 – „Pro animale dla zwierząt w potrzebie” w Siemyślu.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend