Dotacja na wykonanie ekspertyzy technicznej Domu Schliffenów z XV wieku. Dowiemy się, w jakim jest stanie i co trzeba naprawić

You are currently viewing Dotacja na wykonanie ekspertyzy technicznej Domu Schliffenów z XV wieku. Dowiemy się, w jakim jest stanie i co trzeba naprawić

Dziś (3 lipca) została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji celowej (25 tys. zł) przeznaczonej na „Wykonanie ekspertyzy technicznej oficyny XV w. kamienicy kupieckiej ze wskazaniem zaleceń co do sposobu wykonania koniecznych napraw oraz opracowanie programu prac konserwatorskich”.

Źródło: MOP

Umowę podpisali Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Aleksander Ostasz – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Gospodarzem spotkania był starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

XV-wieczna Kamienica Kupiecka wraz z oficyną posiadają ogromną wartość historyczną i kulturową dla całego naszego regionu. Kamienica jest jedynym zachowanym zabytkiem późnogotyckiej architektury w regionie i znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Stanowi część oddziału muzeum – Oddział Dzieje Oręża Polskiego i obecnie udostępniana jest na wystawy czasowe.

Kamienica czyli tzw. Dom Schliffenów została wybudowana w XV w. W latach 40-tych XVI w. przebudowana. W XVII w. dobudowano do niej budynek piętrowej oficyny z użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Część niepodpiwniczona jest posadowiona na ławie wykonanej z kamieni na zaprawie wapiennej. Podczas wojny zniszczona, a w latach 1957-63 została odbudowana i przekazana na rzecz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. W latach 70-tych XX w. do oficyny dobudowano pawilon wystawienniczy.

Dodaj komentarz