Port Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41 78-100 Kołobrzeg tel/fax. 94 351 67 65 serwis internetowy:  zpmkolobrzeg.pl adres e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl
 
Zdjęcia: Marek Augustyniak (OK! Kołobrzeg).
 
Miasto Kołobrzeg powstało dzięki lokalizacji nad morzem oraz funkcji portowej i rybackiej. Najstarsze spisane dzieje Kołobrzegu wskazują, że była to wioska rybacka, która dopiero z czasem zaczęła rozwijać się, by dziś osiągnąć 50 tys. mieszkańców, których dzisiaj na stałe tutaj mieszka.
To powoduje, że funkcja miastotwórcza portu zawsze miała i będzie miała istotny wpływ na rozwój Kołobrzegu.
Kołobrzeg to również największe polskie uzdrowisko z licznymi parkami, zabytkami i szeroką piaszczystą plażą. Oprócz walorów klimatycznych i krajobrazowych Kołobrzeg dysponuje doskonałą bazą zabiegową, hotelową i gastronomiczną, co powoduje, że jedną z dominujących branż gospodarki miasta jest turystyka.
 
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. administruje nabrzeżami o łącznej długości 3 049 mb i terenami o łącznej powierzchni 18,84 ha. Stanowi to udział w wysokości 65 % wszystkich nabrzeży i 50 % terenów zlokalizowanych w Porcie Kołobrzeg. W porcie realizowanych jest kilka funkcji, w tym: rybacka, handlowa, jachtowa i pasażerska. Pomimo że Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. rozpatruje funkcjonowanie i rozwój portu globalnie, to każdy z obszarów wymaga indywidualnego podejścia.
 
Na terenie, na którym realizowana jest funkcja rybacka administrujemy obiektami o przeznaczeniu magazynowym, handlowym i biurowym. W stałej ofercie posiadamy lokale handlowe, sale restauracyjne z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia socjalno-biurowe, magazyny i boksy ażurowe.
 
2a - Port Kołobrzeg
 
 
Na terenie Portu Rybackiego znajdują się ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place przeładunkowe i manewrowo – składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Infrastruktura portu obejmuje żuraw stacjonarny do podnoszenia jednostek pływających, oświetlenie energooszczędne, zasilanie wysokiej mocy z własnym źródłem energii oraz system monitoringu.
 
port kolobrzeg - Port Kołobrzeg
 
Na terenie, na którym realizowana jest funkcja handlowa obsługiwane są statki o długości do 100 metrów oraz zanurzeniu do 4,7 metra. Łączna powierzchnia terenów składowych tego obszaru wynosi ok. 50 tys. m2, powierzchnia magazynów ok. 6 tys. m2, powierzchnia biurowa ok. 2 tys. m2 a pojemność dwóch elewatorów zbożowych ok. 6 tys. ton. Port handlowy posiada pełną infrastrukturę, tj. sieci energetyczne wysokiego napięcia, punkty poboru wody, oświetlenie i bocznice kolejowe, a na jego terenie swoje siedziby posiadają m. in. Urząd Celny, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i Straż Graniczna.
Port Handlowy stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących od Skandynawii po środkową Europę a uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą platformę dla rozwoju wielu gałęzi gospodarki.
 
marina solna kolobrzeg - Port Kołobrzeg
 
Teren, na którym realizowana jest funkcja jachtowa rocznie odwiedza przeszło tysiąc jachtów z całego świata, również liczba Rezydentów utrzymuje się na maksymalnym poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu a w hali zlokalizowanej w marinie działa serwis jachtów. Goście mają do dyspozycji w marinie łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych. Cały teren jest chroniony i monitorowany. W budynku klubowym spółka posiada lokale handlowe, lokale biurowe, powierzchnię pod gastronomię i salę wykładową.
Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Reduta Morast, na terenie, której w sezonie letnim prowadzona jest tawerna i organizowane są koncerty. Marina z roku na rok wykorzystuje potencjał terenów rezerwowych i realizowane są kolejne inwestycje zwiększające liczbę miejsc postojowych i polepszających infrastrukturę.
 
Teren, na którym realizowana jest funkcja pasażerska, z uwagi na swoje położenie jest jednym z najczęściej uczęszczanych miejsc turystycznych w Kołobrzegu. Niewątpliwym atutem tego terenu jest położenie w sercu dzielnicy portowej w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej, plaży, restauracji i punktów handlowych. Funkcjonuje tutaj całorocznie wiele podmiotów gospodarczych a w sezonie letnim odbywa się wiele pokazów, festiwali i imprez.
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg   Sp. z o.o. eksploatuje tu ok. 5 000 m2 placu z przeznaczeniem pod usługi handlu i gastronomi. W porcie pasażerskim swoje usługi oferuje 6 statków pasażerskich w żegludze redowej i międzynarodowej na trasie Kołobrzeg – Bornholm. W części portu pasażerskiego zlokalizowany jest kiermasz gdzie lokalni przedsiębiorcy oferują swoje produkty. Dodatkowo spółka administruje również budowlą hydrotechniczną – falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu. Rocznie korzysta z niego ponad pół miliona osób.
 
Port Kołobrzeg w przyszłości to port z silną pozycją pośród małych portów południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, dążący do zrównoważonego rozwoju wszystkich funkcji portowych.
 

Send this to friend