Miasto zdecydowało, które fundacje i stowarzyszenia dostaną dofinansowanie z kasy miasta. Do podziału było 265 tys. zł

You are currently viewing Miasto zdecydowało, które fundacje i stowarzyszenia dostaną dofinansowanie z kasy miasta. Do podziału było 265 tys. zł

Miasto podzieliło już pieniądze między stowarzyszenia i fundacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do podziału było blisko 265 tys. zł.

Wniosków wpłynęło 49. Z tego 29 zostało rozpatrzonych pozytywnie, choć nie zawsze miasto przyznało dofinansowanie w pełnej kwocie, o jaką starały się organizacje trzeciego sektora.

Najwięcej, już kolejny rok z rzędu, otrzymało Stowarzyszenie Amber, czyli Klub Tańca Sportowego – w sumie 70 tys. zł. Pozostałe dotacje są duże niższe – miasto w 2020 roku wesprze Katolicką Inicjatywą Kulturalną kwotą 25 tys. zł. 20 tys. zł na swój projekt otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Uniwersytet III Wieku w tym roku zostanie dofinansowany kwotą 18 tys. zł,  a Klub Pioniera łącznie kwotą 7,5 tys. zł.

Pieniądze z kasy miasta na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznawane są raz w roku.

Dodaj komentarz