Obcy samolot wleciał bez zgody w polską przestrzeń powietrzną (ćwiczenia)

Obcy samolot przekroczył granicę powietrznej przestrzeni narodowej. Na lądzie włączono syreny.

To tylko ćwiczenia. Od 6 do 8 czerwca w całym regionie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłasza ćwiczenia pod kryptonimem „Renegade”. Scenariusz zakłada, że polską przestrzeń powietrzną zaatakują samoloty, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności.

W ramach ćwiczeń zaplanowano zostaną włączone zostaną na próbę syreny. W związku z tym zostaną uruchomione syreny alarmowe. Sygnał oznaczający atak z powietrza będzie rozbrzmiewał przez trzy minuty, tyle samo potrwa ciągły sygnał odwołaniu alarmu.

Wikipedia: powietrzna przestrzeń narodowa określonego państwa rozciąga się nad jego terytorium (i morzem terytorialnym). We własnej przestrzeni powietrznej państwo jest suwerenne, czyli ma prawo decydować o wszystkim, co się w niej dzieje. Dlatego na przelot (z lądowaniem lub bez) obcego samolotu, helikoptera (balonu, sterowca, itd.) potrzebna jest zgoda państwa

Co ciekawe, nie istnieje przyjęta międzynarodowa granica wysokości między przestrzenią powietrzną, przebywanie w której wymaga zgody danego państwa i przestrzenią kosmiczną, gdzie taka zgoda nie jest potrzebna. W ramach ONZ podejmowane są próby ujednolicenia tej granicy – proponowane wartości zawierają się w przedziale od 30 do 160 kilometrów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend