Ogromne zainteresowanie mieszkaniami od miasta. 80 nowych wniosków o dopisanie do kolejki oczekujących

You are currently viewing Ogromne zainteresowanie mieszkaniami od miasta. 80 nowych wniosków o dopisanie do kolejki oczekujących

80 nowych wniosków o przyznanie mieszkania z miejskich zasobów wpłynęło do urzędu miasta. – Zainteresowanie jest ogromne – przyznają urzędnicy. Zaktualizowana lista oczekujących na mieszkanie komunalne i najem lokali socjalnych będzie znana na przełomie lipca i sierpnia. Już jednak wiadomo, że chętnych jest rekordowo dużo, bo ponad 500.

W 2019 roku na liście oczekujących na mieszkanie od miasta było 430 osób. I ta liczba utrzymywała się na podobnym poziomie od lat. W tym roku jednak kolejka oczekujących znacznie się wydłużyła – od początku roku do magistratu wpłynęło 80 nowych wniosków o dopisanie do kolejki. Oznacza to, że na mieszkanie od miasta czeka już ponad pół tysiąca kołobrzeżan.

Jakie są szanse na dostanie mieszkania z zasobów miasta? Na pewno trzeba wykazać się cierpliwością. W całym 2019 roku przyznano ich 22. Od początku tego roku zaledwie 6. Rekordowy pod tym względem był rok 2018, kiedy klucze do mieszkania otrzymało ponad 60 osób. Związane to było jednak z oddaniem bloku z 44 mieszkaniami przy ul. Rybackiej, który dla miasta wybudowało Kołobrzeskie  Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Obecnie KTBS nic nie buduje.

Kto może się ubiegać o gminne lokum? Warunki określa przyjęty przez Radę Miasta w styczniu tego roku nowy regulamin (TUTAJ). Musi być to osoba, która m.in. nie ma tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i spełnia kryteria dochodowe.

Z REGULAMINU: „Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się z osobami, o których średni dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100 % na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych.

Umowę najmu lokalu zawiera się z osobami, których mowa udokumentowany średni dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji nie przekracza 230% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego i 170% najniższej emerytury na każdą osobę w gospodarstwie wieloosobowym.”

Dodaj komentarz