Opieka medyczna – turyści

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego gabinetu lekarza rodzinnego (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Adresy i telefony poradni lekarzy rodzinnych w Kołobrzegu czynnych w dni robocze w godz. 08:00 – 18:00. W dni wolne i świąteczne pomoc lekarską uzyskamy w Regionalnym Szpitalu przy ul. Łopuskiego 31-33

Wojskowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu, Jedności Narodowej 86/88 | tel.: 94 351 96 71

ISPL, Łopuskiego 52 | tel.: 94 35 470 88

ISPL, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I | tel.: 94 35 470 88

ISPL, Tarnopolska 1c/d | tel.: 94 354 34 34

ISPL Unii Lubelskiej 31C | tel.: 94 353 00 18

Przychodnia Specjalistyczna Al-Med. Sp. z o.o., Wschodnia 3 | tel.: 94 354 22 2

Przychodnia Rodzinna VIO-ZAL Zaleska Violetta, Kupiecka 5b | tel.: 94 352 16 21

NZOZ, Zapleczna 9a/13 | tel.: 94 354 21 52

Lekarz Rodzinny, Łopuskiego 31 | tel.: 94 354 22 40

ZOZ Pomorskie Centrum Medyczne, Kolejowa 1 | tel.: 94 352 78 79

Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Wschodnia 3 | tel.: 94 352 94 45

OWÓD UBEZPIECZENIA

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej – w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..

Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń

Send this to friend