Policja w naszym regionie planuje zatrudnić 300 osób. Kolejny termin naboru już w sierpniu

Zachodniopomorska policja planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Kolejne terminy przyjęcia już w sierpniu i grudniu.

Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w Policji ( m.in. prawo, administracja, ekonomia).

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania m.in. musi być obywatelem Polski, niekaranym, o nieposzlakowanej opinii. Musi korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych: złożenia dokumentów,
sprawdzenia dokumentów i komisji lekarskiej. Oraz punktowanych: testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii „A” i „C” oraz znajomość języków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa 5, 5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej  następuje  oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni ( czyli 37 służb). Następnie policjantka lub policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej  zachodniopomorskiej policji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.
Źródło:KGP/ Zespól Prasowy KWP w Szczecinie 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend