Radni nie zgodzili się na wieloletnią dzierżawę lotniska dla Sunrise Festival

Organizator festiwalu Sunrise złożył wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy części lotniska w Podczelu na 9 lat. Obowiązująca umowa została podpisana w kwietniu 2019 roku na trzy lata.
Nową umową miał być objęty teren większy o ok. 10 hektarów niż dotychczas. Zanim jednak projekt uchwały w tej sprawie był głosowany podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, prezydent Kołobrzegu zgłosiła autopoprawkę. Dotyczyła ona zmniejszenia terenu dzierżawy do powierzchni, którą organizator festiwalu Wschodzącego Słońca zajmuje teraz – z 49,4 hektara do 38,5.

Na zdjęciu budowa jednej z pięciu scen, które powstały w Podczelu w 2019 r. Tegoroczna edycja festiwalu z powodu pandemii została przeniesiona na przyszły rok.

Swoje poprawki zgłaszały też kluby radnych. Klub Nowy Kołobrzeg zaproponował krótszy okres dzierżawy – do 2024 roku.

-Nasze wątpliwości budzi bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, mamy uwagi co do wartości tej nieruchomości, której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zweryfikować, wiemy, że jest to bardzo atrakcyjna działka położona blisko morza – mówił Adam Hok (klub Nowy Kołobrzeg) – Nasz klub wypracował stanowisko i chcielibyśmy zaproponować przedłużenie umowy o kolejne trzy edycje, czyli do roku 2024 roku. Nie poprzemy bezprzetargowego wydzierżawienia tego terenu na 9 lat – zapowiedział radny.

Klub radnych PiS zaproponował dwie zmiany. -Trzeba lepiej gospodarować majątkiem miasta w związku z tym jako klub PiS mamy dwie propozycje – mówił Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu PiS – Pierwsza dotyczy skrócenia dzierżawy do końca tej kadencji. Druga dotyczy przekazania w dzierżawę tych nieruchomości na 9 lat, ale z automatycznym wypowiedzeniem po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego z na przykład rocznym wypowiedzeniem.

Jak z kolei przekonywał Krzysztof Bartyzel, wniosek o przedłużenie umowy podyktowany jest z jednej strony kryzysem wywołanym przez pandemię, z drugiej planami organizatorów, którzy chcą w Podczelu stworzyć Nadmorski Park Kulturalny z dużo większą ofertą eventów niż sam Sunrise Festival. Przedstawiciel organizatorów SF przyznał też, że pierwszy wniosek, który trafił do prezydent Kołobrzegu, dotyczył dzierżawy tego terenu nie przez 9, a przez 18 lat.

Po dwugodzinnej dyskusji radni w końcu zagłosowali. Umowa, decyzją Rady Miasta, zostanie przedłużona do 31 sierpnia 2024 roku. Radni nie byli jednomyślni – „za” zagłosowało 13 radnych, przeciw było 5 radnych, dwoje się wstrzymało.

Dzierżawca w ramach umowy zobowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości 200 tys. zł netto każdego roku plus podatek VAT 23% oraz podatku od nieruchomości. W roku 2020 w związku z pandemią i przeniesieniem imprezy na kolejny rok, Gmina Miasto Kołobrzeg odstąpiła od naliczania czynszu.

Krzysztof Bartyzel jutro ma się spotkać z dziennikarzami. Relację online z konferencji nadamy na naszym profilu na Facebooku, a następnie jej zapis wideo opublikujemy na okkolobrzeg.pl.

1 Komentarz

Napisz komentarz
  1. 07 października, 14:43 Natalia

    Powinien Kris uciekać z tego miasta !

    Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend