W poniedziałek rusza przebudowa ul. Rybackiej. Uwaga na zmianę organizacji ruchu kołowego

Od 28 września ruszają prace związane z przebudową ulicy Rybackiej.

Przebudowę ul. Rybackiej w Kołobrzegu podzielono na dwa etapy.
Zaplanowano częściowe zajęcie pasa drogowego (ETAP I) oraz całościowe zamknięcie ulicy dla ruchu na czas prowadzenia prac bitumicznych (ETAP II).

ETAP I
W tym etapie zaplanowano prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji, rozebranie krawężników, wykonanie nowej konstrukcji chodników i parkingów. Zaplanowano połówkowe zajęcie jezdni oraz pobocza, etap podzielono na dwie części. Ruch pojazdów odbywać się będzie od ul. Jedności Narodowej w stronę ul. Bałtyckiej.
W pierwszej kolejności będzie wykonywany odcinek od strony prawej ul. Rybackiej. Po zakończeniu robót po stronie prawej nastąpi zmiana na stronę lewą.

ETAP II
W tym etapie zaplanowano prace związane z robotami bitumicznymi, wykonanie nowej konstrukcji jezdni.
Etap podzielono na dwie części. W pierwszej kolejności będzie wykonywany odcinek od strony skrzyżowania z ul. Bałtycką do przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów.
W drugiej kolejności będzie wykonywany odcinek od strony skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów. Ruch pieszych odbywać się będzie po wybudowanych już chodnikach i tymczasowych przejściach dla pieszych.

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dojazd do posesji dla mieszkańców ul. Rybackiej.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend