26-27 września, skwer A. Przybylskiego, Targ Solny, wstęp wolny

Od szesnastu lat organizowany jest Targ Solny. Historyczny festyn, skupiony na bogatych w wydarzenia dziejach wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, wpisał się w święto naszego miasta. To tu Bolesław Chrobry ustanowił biskupstwo. W „Solnym Kołobrzegu” jak zapisał niemiecki kronikarz Thietmar, czyli sława kołobrzeskiej soli dotarła aż do Niemiec, do Merseburga. Nasze miasto znalazło się w zacnym towarzystwie takich ówczesnych metropolii jak Kraków, Poznań, Gniezno i Wrocław, ale tylko Kołobrzeg miał dodatkowy przydomek: Solny.

Sto lat później krewki Bolesław Krzywousty trzykrotnie wyprawiał się pod Kołobrzeg. Uwiecznił to w swej kronice Gall Anonim, zapisując pierwszą pieśń żołnierską.

Do tej bogatej historii nawiązuje Hanzeatycki Targ Solny. Pierwszy odbył się w 750 rocznicę nadania praw miejskich Kołobrzegowi w dniu 23 maja 1255 r, czyli w maju 2005. Wtedy to pierwszy raz rzemieślnicy zaprezentowali swoje umiejętności, a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 skupione w Kole Historycznych Detektywów przedstawiły „Jeden Dzień w Średniowieczu”. Trzydniowy festyn dzięki przychylności i wsparciu włodarzy miasta stał się imprezą cykliczną.  

Ideą Targu pokazanie jest pokazanie rzemiosł poświadczonych archeologicznie w Kołobrzegu. Rzemiosła skupione są w czterech grupach: wojownicy, rzemieślnicy, dzień w średniowieczu oraz kraina mlekiem i miodem płynąca.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend