4 czerwca, Adebar, spotkanie „Perspektywy filozofii”, godz. 16, wstęp wolny

Laboratorium Kultury Adebar zaprasza na dyskusję o filozofii. Temat najbliższego spotkania – 6 czerwca – jest „Filozofia życia codziennego”.

Każda osoba, która chce się wymienić swoimi poglądami jest mile widziana.

Co można wynieść z warsztatów? – Z naszych warsztatów uczestnicy mogą wynieść bogactwo wiedzy z zakresu tematu warsztatu oraz otwarte umysły na nowe perspektywy i podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki interakcji z innymi uczestnikami będą gotowi do efektywnego stosowania zdobytej wiedzy w praktyce – mówią Maurycy i Mateusz, uczniowie szkół średnich, którzy poprowadzą spotkanie.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend