Bezpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców w czasie epidemii. Potrzebujesz porady? Masz wątpliwości? skorzystaj!

You are currently viewing Bezpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców w czasie epidemii. Potrzebujesz porady? Masz wątpliwości? skorzystaj!

Przypominamy, że otwarty jest specjalny punkt pomocy prawnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Kołobrzegu. Przez czas epidemii oraz stanu epidemicznego punkt będzie funkcjonował w formie elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: pomoc@um.kolobrzeg.pl

Pod wskazanym adresem mailowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 dyżurować będą adwokaci i radcowie prawni, którzy udzielą wsparcia prawnego w zakresie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych i środków wprowadzonych w czasie epidemii przepisami specustawy (tzw. tarcza antykryzysowa).

W celu uzyskania informacji należy przesłać na adres pomoc@um.kolobrzeg.pl pytanie wraz z opisem sytuacji przedsiębiorcy (forma prawna prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, forma zatrudnienia pracowników, uprzednie skorzystanie z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej) oraz oświadczeniem o danych osobowych zwracającego się z zapytaniem (imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dyżurujący prawnicy będą starali się udzielić informacji prawnej w czasie do 48 godzin od wpływu kompletnego zapytania.

Dodaj komentarz